Tạo USB boot UEFI cài đặt windows 10 bằng công cụ của Microsoft

Bước 1: Vào trang https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10 tại về MediaCreationTool1809.exe (tùy theo phiên bản windows mà sẽ có số khác nhau VD: 1809)
Bước 2: Chuẩn bị USB trống dung lương từ 8GB, chương trình sẽ định dạng lại USB của bạn, nên nếu có dữ liệu trong đó thì sẽ bị mất hết.
Bước 3: Chạy file vừa tải về bấm Accept

 Chờ chút chuyển qua cửa sổ mới chọn Create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO) for another PC bấm Next
Chọn phiên bản phù hợp, x86 hoặc x64, rồi bấm Next
Chọn USB flash driver để tạo USB cài đặt, rồi bấm Next


Chọn USB đang gắn vào máy, (lưu ý USB phải từ 8GB trở lên)

Comments