Nhang trầm không tăm loại 2

Trọng lượng: 20g
Xuất xứ: Việt Nam, sản phẩm do chúng tôi đặt làm riêng.
Sử dụng: Mùi hương khi đốt lên thoảng nhẹ, dịu ngọt. Thích hợp dùng trong việc thưởng trà, thiền, yoga, hoặc trong những không gian cần sự thanh tịnh lắng động.
Giá: 150.000đ/1 ống, gồm khoản 125 cây được đựng trong ống nhựa. (Liên hệ: Phú 0903.800169)