Nhang trầm không tăm loại 1

Trọng lượng: 20g
Xuất xứ: Việt Nam, sản phẩm do chúng tôi đặt làm riêng với chất lượng trầm tốt.
Sử dụng: Mùi hương khi đốt lên thoảng nhẹ, dịu ngọt, tinh khiết. Thích hợp dùng trong việc thưởng trà, thiền, yoga, hoặc trong những không gian cần sự thanh tịnh lắng động.
Giá: 300.000đ/1 ống, gồm khoản 80 cây được đựng trong ống bằng gỗ cẩm/hương. (Liên hệ: Phú 0903.800169)