Skull Trooper Artisan Keycap

  • Keycap được đưa đến bởi nhóm GeekHack dựa trên ý tưởng của HiddenPower, người chuyên sản xuất các series War of Betrayal. 
  • Các keycap đầu tiên sẽ được đúc và khắc tạo hình trước khi được sơn polyurethane, keycap này dành cho các bàn phím cơ dùng switch Cherry MX, có LED và không LED
  • Thời gian gian giao hàng: 4/2016 (hiện tại không còn sản xuất)
  • Giá bán khoản 1.200.000đ