Hướng dẫn tự bật Numlock khi khởi động windows 10

Vào registry: Bấm tổ hợp phím Windows + R và gỏ vào regedit, bấm Ok, Windows có hỏi gì thì bấm Yes

Sau khi vào Registry, bạn tìm đến khóa HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard
Click phải vào InitialKeyboardIndicators chọn Modify....
Bạn có thể nhập vào các giá trị sau theo nhu cầu:
0: Tắt hết 3 phím Num lock, Caps lock, Scroll lock
1: Bật phím Caps lock
2: Bật phím Num lock
3: Bật phím Num lock và Caps lock
4: Bật phím Scroll lock
5: Bật phím Caps lock và Scroll lock
6: Bật phím Num lock và Scroll lock
7: Bật cả 3 phím Num lock, Caps lock, Scroll lock

Trong trường hợp này, chỉ cần bật Numlock thì bạn gỏ vào 2


Comments