Hướng dẫn ngăn không cho Windows 10 tự tải về những ứng dụng "khuyến mãi" mặc định của Microsoft

Bước 1: Mở hộp thoại Run bằng tổ hợp phím Windows + R -> nhập vào lệnh “regedit” rồi bấm enter để truy cập hộp thoại Registry Editor.
Bước 2: tìm đến đường dẫn \HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager
Bước 3: Bạn tìm và nhấp đúp chuột trái vào khóa SilentInstalledAppsEnabled -> điều chỉnh giá trị Value Data trong cửa sổ hiện ra thành 0 rồi nhấn OK.
Bước 4: khởi động máy tính lại là xong
Comments