Hướng dẫn cài và gia hạn chứng chỉ SSL miễn phí từ Let’s Encrypt lên Hosting CPanel

Tạo mới chứng chỉ SSL miễn phí

Đầu tiên bạn truy cập vào trang web https://www.sslforfree.com 
Điền tiên domain muốn tạo https vào và bấm Create Free SSL Certificate


Sau đó bạn bấm vào Manual Verification


Tiếp tục bấm vào Manually Verify Domain


- Tải 2 file ở mục Download File #1 và Download File #2 về
- Bạn vào hosting vào public_html vào .well-known (nếu không có thư mục .well-known thì bạn tạo mới) sao đó tiếp tục mới thư mục acme-challenge bên trong thư mục .well-known.
- Up load 2 file tải được ở Download File #1 và Download File #2 vào thư mục acme-challenge
- Sau khi up xong thì bạn click vào 2 đường link ở mục [5 Verify successful upload by visiting the following links in your browser] trong hình phía dưới
- Sau khi click 2 link đó xong và thấy trình duyệt hiện lên dãi ký tự ngẩu nhiên thì bạn click vào Download SSL Certificate


- Sau khi click Download SSL Certificate sẽ ra màn hình mới. Các bạn để đây và mở thêm tab mới của trình duyệt đăng nhập vào Cpanel của trang web của bạn.
  

- Các bạn bấm vào SSL/TLS


- Tiếp tục bấm vào Generate, view, upload, or delete SSL certificates.


- Bạn copy chủi ký tự Certificate ở phần trên vừa tạo được paste vào ô Paste the certificate into the following text box:
- Gỏ vào phần Description để nhớ
- Sau đó bấm nút Save Certificate

- Sau đó bấm bút Go Back để quay lại
- Nếu ở phần Issuer hiện Let's Encrypt thì là ok rồi
- Tiếp tục bấm Install để cài, bạn phải chờ một chút, vì nó cài cũng hơi lâu.

- Sau khi cài xong nó hiện ra màn hình này
- Bạn lại copy phần Private Key trên trang kia để paste vào ô Private Key (KEY)
- Sau đó bấm nút Install Certificate


- Sau khi bấm nút Install Sertificate nếu hiện ra màn hình này thì ok hoàn thành. Bạn ấm OK để đóng lại.


Gia hạn chứng chỉ SSL miễn phí

- Gia hạn chứng chỉ thì làm lại các bước như trên
- Bạn cũng login vào trang https://www.sslforfree.com để lấy Certificate
- Sau đó vào Cpanel của bạn vào SSL/TLS vào Manage SSL sites. Copy và Paste Certificate, Private Key từ trang sslforfree.com vào Cpanel của bạn
- Sau đó bấm Install Certificate là xong.


Bậtt https trên web joomla sau khi đã làm các bước trên.
Vào trang admin của web => vào Site => Global Configuration => vào tab Server => dòng Force SSL chọn Entire Site
Comments