Hướng dẫn sử dụng Bootmapper đổi phím GSX96 R2, đổi màu LED gầm GSX96 R2Đầu tiên bạn tải BootmapperClient về theo link

Mac OS: https://www.dropbox.com/s/wselndg19ofby85/BootMapperClient.mac.zip?dl=0

Sau đó giải nén ra được các file như hình bên dưới, sau đó bạn chạy file BootmapperClient.exe 
Sau khi chạy file BootmapperClient.exe thì chương trình hiện lên như sau: (ở đây mình hướng dẫn trên Windows, nếu các bạn dùng MAC OS thì cũng tương tự.)

Tab Key Mapper để thay đổi phímBước tiếp theo bạn bấm nút Download (1) để tải tất cả các vị trí phím hiện tại của bàn phím cơ GSX96 R2 lên chương trình. Sau khi tải xong các bạn nhìn phía dưới sẽ thấy toàn bộ các vị trí nút, các bạn lưu ý vị trí phím nào có nền màu xám là có 2 lớp (lớp phím là khi bạn vừa bấm phím FN+phím bất kỳ)
Để bắt đầu đổi phím thì bạn bấm vào nút Toggle Bootmapper (2), lúc này sẽ có dấu check ở đây. Khi bạn chọn chức năng này thì bàn phím của các bạn sẽ không gõ chữ được nữa (không chat, soạn văn bản), lúc này chương trình sẽ ghi nhận phím bạn bấm để hiển thị.
Tiếp theo bạn muốn đổi vị trí phím nào thì bấm phím đó trên bàn phím để chương trình ghi nhận phím đó (ở đây mình ví dụ bấm phím DEL (phím xóa trên bàn phím), thì bạn sẽ thấy chương trình sẽ có ô màu cam ngay phím DEL (3) và phía trên sẽ tô màu cam DEL (4) đồng thời ở ô số (5) cũng hiện Del. Để đổi phím thành phím khác thì bạn chọn ở ô số (5).
Các bạn lưu ý các vị trí (6)(7)(8) mình sẽ giải thích thêm:
- Số (7) Normal là tình trạng phím bình thường khi các bạn gỏ 1 phím bất kỳ trên bàn phím
- Số (8) FN là khi các bạn bấm phím FN và 1 phím bất kỳ trên bàn phím
- Số (6) Apply to all layers ở đây có lựa chọn, nếu bạn không chọn thì khi bạn đổi phím nó chỉ có tác dụng với lớp hiện tại (VD: bạn chọn FN (8) và đổi phím thì phím này chỉ có tác dụng khi bạn nhấn FN + vị trí phím đó) Nếu bạn chọn Apply to all layers (6) thì khi bạn đổi phím xong thì phím này có tác 1 dụng khi bạn có nhấn kết hợp với FN hay không. Nói chung lựa chọn số (6) Apply to all layers để các bạn muốn kết hợp phím FN hay không, nếu muốn kết hợp FN thì không chọn, nếu không muốn kết hợp FN thì chọn (phím chỉ có 1 tác dụng duy nhất không cần biết bạn có bấm thêm FN hay không)

Sau khi chỉ sửa xong thì bạn bấm Upload (9)
Chương trình yêu cầu bạn xác nhận, bạn bấm Yes, đợi vài giây là xong.Tab Options để chính LED


Sau khi chuyển qua tab Options các bạn bấm Connect để chương trình tải lên tình trạng LED hiện tại của bàn phím cơ GSX96 R2

Mục số (2) là 5 chế độ LED nền, các bạn có thể chọn chế độ led thay đổi màu ở mục số (4). 3 chế độ LED tỉnh các bạn có thể chọn màu cho nó.

Mục số (5) các bạn có thể chỉnh độ sáng của LED gầm.

Ở mục số (6) là chỉnh các chế độ LED nền phím, nếu GSX96 R2 của các bạn có gắn LED thì có thể chỉnh ở đây, các bạn có thể tự khám phá thêm, tương đổi trực quan khi bạn thay đổi lựa chọn.

Sau khi chỉnh xong hết thì các bạn bấm Disconnect (7) để thoát kết nối.

Cuối cùng đóng chương trình là xong.
Chúc các bạn vui vẻ!

Comments