Chuông gió Nhật Bản (Tiểu Ngư)

Chất liệu: chuông được đúc bằng gan
Giá: 1.200.000đ (đặt hàng 2 tuần)
Liên hệ: 0903.800169Comments