Hướng dẫn cài firmware quốc tế cho điện thoại Xiaomi Mi MIX 2 xách tay Trung Quốc


1. Tạo tài khoản Mi

2. Đăng ký tài khoản để Unlock Bootloader
- Đăng nhập tài khoản vào xong thì nó hiện ra giao diện như sau, làm theo hướng dẫn phía dưới.


(1) Điền tên
(2) Chọn Việt Nam
(3) gỏ số điện thoại đã tạo tài khoản ở bước 1 vào (nhớ bỏ số 0 phía trước)
(4) bấm để Xiaomi gởi code vào
(5) điền code Xiaomi gởi vào số điện thoại vào
(6) gỏ nội dung vào (vd: unlock my phone)
(7) tích chọn vào và bấm nút màu cam
Chờ Xiaomi gởi tin nhắn xác nhận là xong.

Đăng ký xong thì tải chương trình Miflash_Unlock về máy

3. Add tài khoản vào điện thoại MIX 2
- Tải ứng dụng VPN chạy và chọn server Trung Quốc để giả IP Trung Quốc (link tải https://4share.vn/f/6055575457565551 sau khi tải về giải nén ra chép file .apk vào điện thoại và chạy file để cài app )
- Vào About phone > chạm nhiều lần vào MIUI version > để thành nhà phát triển (Developer option)
- Vào Additional settings>Developer options>Mi Unlock status> bấm Add acount and device
- Sau khi add tài khoản xong thì chờ 72 giờ mới có thể Unlock bootloader được

4. Khi đủ 72 giờ thì
- Backup dữ liệu trên điện thoại lại, vì có thể bị mất hết dữ liệu.
- Chạy chương trình Miflash_unlock đã tải về và đăng nhập tài khoản vào (tải khoản này phải là tải khoản đã đăng nhập vào máy ở 72 giờ trước)
- Đưa điện thoại MIX 2 về chế độ Fastboot bằng cách > tắt nguồn > bấm nút Volume -nút nguồn
- Máy hiện lên Fastboot thì gắn cáp vào
- Bấm Unlock trên chương trình Miflash_unlock
- Chờ chương trình unlock máy xong và khởi động máy lại.

5. Tải firmware và Miflash Tool về https://en.miui.com/a-234.html
- Cài Miflash tool
- Giải nén file firmware vừa tải về (lưu ý đường dẫn chứa firmware không được có khoản cách và dấu tiếng Việt)
- Đưa máy về fastboot bằng cách tắt máy > bấm Volume -nút nguồn
- Máy hiện màn hình fastboot thì gắn cáp vào
- Chọn clean all and lock nếu muốn xóa hết dữ liệu và lock bootloader lại (nên chọn cái này). Nếu không muốn lock lại thì chọn clean all.
- Tiến hành Flash
- Ngồi chờ
- Nếu báo success thì đã cài thành công firmware.
Comments